امروز:

10 آذر 1402 11:08 ق.ظ

اولین کنفرانس ملی تحقیقات پیشرفته در مدیریت کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان

آدرس محل برگزاری :

خوزستان – اهواز – شهرک صنعتی شماره ۴ – مرکز خدمات فناوری شرکت شهرک های صنعتی استان خوزستان