امروز:

10 آذر 1402 10:00 ق.ظ

اولین کنفرانس ملی تحقیقات پیشرفته در مدیریت کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان

اهداف برگزاری

1- آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی پژوهشگران و جدیدترین روش و شیوه پژوهشی انجام یافته در مدیریت کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان.

2- فراهم نمودن بستری مناسب جهت انتقال و ترویج دانش وتجربيات.

3- جلب توجه صاحب نظران و سیاستگزاران بخش های مرتبط به اهمیت مدیریت کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان در جامعه.

4- تشویق و ترغیب محققان و کارشناسان و ایجاد فضایی مناسب جهت ارائه نتایج پژوهش ها.

5- ایجاد بستری مناسب جهت آشنایی، هم‌ اندیشی و تبادل اطلاعات بین دانشجویان، متخصصان و اساتید کشور با آخرین نوآوری‌ها و دستاوردها.

6- مهیا نمودن زمینه ای مناسب جهت بروز، رشد پی دی پی و استفاده بهینه و حداکثری از پتانسیل های موجود در میان اساتید، دانشجویان و فرهیختگان دانشگاهی.

7- توجه و دقت مردم و مسئولین عزیز به ضرورت انجام کارهای پژوهشی.