امروز:

10 آذر 1402 9:44 ق.ظ

اولین کنفرانس ملی تحقیقات پیشرفته در مدیریت کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان

محورهای همایش
كارآفريني
– مباني نظري و تجربي در مورد كار آفريني و ارزش آفريني. – كارآفريني و نقش آن در توسعه پايدار (اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي . – كارآفريني در حوزه هاي مختلف دانش و فناوري (با هدف ايجاد اشتغال و خلق ارزش و ثروت – نقش كارآفريني در اقتصاد مقاومتي. – كارآفريني از ديدگاه اسلام و قرآن. – كارآفريني سبز. – كارآفريني در شرايط تحريم. – كارآفريني نظامي –مباحث مديريتي مرتبط و …
مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري
– مباني نظري و تجربي در مورد مراكز رشد و پاركها. – كلينيكهاي تخصصي مشاوره و شركتهاي كارگزار، راه اندازي و استمرار كسب و كارهاي دانش بنيان. – كسب و كارهاي (شركت هاي دانش بنيان و تجاري سازي دانش و تكنولوژي. و …
مديريت در شركتهاي(كسب وكارهاي كوچك و متوسط دانش بنيان
– مباني نظري و تجربي در مورد كسب وكارهاي كوچك و متوسط دانش بنيان. – توليد، بازارهاي مالي، نوآوري و خلاقيت، مسائل حقوقي، مديريت استراتژيك، مشاوره مديريت در شركتهاي كوچك و متوسط. – خوشه هاي كسب وكار. – كسب و كار سبز. –مباحث مديريتي سازمانها و شركتها و …
ارتباط بين دانشگاه و صنعت
– مباني نظري و تجربي در مورد ارتباط بين دانشگاه و صنعت. – انتظارات متقابل دانشگاه و صنعت (جامعه . – مدلها / الگوها / چهارچوب هاي ارتباط اثر بخش بين دانشگاه و صنعت (جامعه . و …
دانشگاههاي نسل سوم(كار آفرين و ارزش آفرين)
– مباني نظري و تجربي در مورد دانشگاه هاي نسل سوم. – نقش دانشگاه ها در توسعه همه جانبه (اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي) جامعه. – كارآفريني دانشگاهي و دانشگاه كارآفرين – تجاري سازي دانش و تكنولوژي دانشگاهي. – دانشگاهها، دانشكده ها، گروه ها، و رشته هاي نسلهاي جديد. – برنامه ها و نظامهاي آموزشي كار آفرينانه در دانشگاهها. – مدلها / چهارچوبها / الگوهاي ارتباط بين دانشگاه هاي و صنعت (جامعه . – انتظارات متقابل دانشگاهها و صنعت (جامعه . – مدلها / الگوها / چهارچوب هاي ارتباط اثربخش بين دانشگاه و صنعت (جامعه . و . . .
تجاري سازي و فروش محصولات (آموزشي، پژوهشي، فناوري) دانشگاهي
– خلق ثروت (اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي) دانش بنيان در حوزه هاي مختلف دانشگاهي. – فروشگاهها، نمايشگاهها، و فن بازارهاي محصولات (آموزشي، پژوهشي، فناوري) دانشگاهي. – زنجيره فروش و خدمات بعد از فروش (مديريت زنجيره عرضه) محصولات (آموزشي، پژوهشي، فناوري) دانشگاهي. – خوشه هاي كسب و كارها، اتحاديه ها، اصناف، و سازمانهاي حمايتگر از محصولات (آموزشي، پژوهشي، فناوري) دانشگاهي. – مدلها / چهارچوبها / الگوهاي اشتغال زايي و درآمد زايي در حوزه هاي مختلف محصولات (آموزشي، پژوهشي، فناوري) دانشگاهي. و …
ارتباط كارآفريني با رشته هاي مختلف دانشگاهي
– مباني نظري و تجربي در مورد كارآفريني و رشته هاي دانشگاهي. – كارآفريني، اشتغالزايي و درآمدزايي رشته هاي مختلف علوم انساني (مديريت، اقتصاد، حسابداري، حقوق، علوم سياسي، جغرافيا، ادبيات، زبان، معارف اسلامي، الهيات، فقه و حقوق اسلامي، تربيت بدني و علوم ورزشي و… . – كارآفريني، اشتغال زايي و درآمد زايي رشته هاي مختلف علوم پايه (شيمي، فيزيك، زيست شناسي، رياضي، بيوشيمي، و … . – كارآفريني، اشتغال زايي و درآمد زايي رشته هاي مختلف علوم كشاورزي (زراعت، باغباني، خاك شناسي، فضاي سبز، علوم دامي و … . – كارآفريني، اشتغال زايي و درآمد زايي رشته هاي مختلف علوم فني و مهندسي (برق، عمران، مكانيك، صنايع و …. . – كارآفريني، اشتغال زايي و درآمد زايي رشته هاي مختلف هنري (معماري، شهرسازي، جهانگردي، مرمت و باستان شناسي، طراحي صنعتي، نقاشي، گرافيك، طراحي پوشاك و دوخت، سينما، كارگرداني، تئاتر، بازيگري، فيلم نامه نويسي، صنايع دستي، پژوهش هنر، روابط عمومي، …. . – كارآفريني، اشتغال زايي و درآمد زايي رشته هاي مختلف پزشكي (پزشكي، پرستاري، فيزيوتراپي، علوم آزمايشگاهي، دندان پزشكي، … . – كارآفريني در رشته هاي دفاعي و نظامي. و …
محورهای مدیریت
مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی – مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی – مدیریت تولید، فرآیند و عملیات – مدیریت دانش پروژه و چالشهای سازمانهای پروژه محور – مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه – مدیریت زنجیره تامین – مدیریت دولتی – فرهنگ کارآفرینی در کسب و کارها – بازاریابی محصولات دانش بنیان – کارآفرینی اجتماعی، کارآفرینی شرکتی – قیمت گذاری بین الملل، توزیع و حمل و نقل بین المللی، برندینگ بین الملل – تجارت الکترونیک – پذیرش بلاکچین در بازاریابی
ديگر مباحث آزاد در راستاي اهداف كنفرانس